งานแถลงข่าว “สวทช. ขยายงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่ 9 ดีปเทคสตาร์ทอัพ”

งานแถลงข่าว สวทช. ขยายงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่ “9 ดีปเทคสตาร์ตอัพ” วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 16.00 น. ห้องแถลงข่าว อว. ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

continue reading »