พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ระบบติดตามสุขภาพผู้ป่วยทางไกลสำหรับโรงพยาบาลสนาม

A-MED TeleHealth เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการสถานที่กักตัวผู้ป่วยโรคโควิด 19 เช่น โรงพยาบาลสนามอย่างเป็นระบบ โดยการสื่อสาร และบันทึกข้อมูลผ่านระบบวิดีโอคอล ซึ่งผู้ป่วยสามารถรายงานข้อมูลสัญญาณชีพ เช่น อุณหภูมิร่างกาย ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิต หรืออาการผิดปกติผ่านมือถือสมาร์ตโฟนได้ทุกวัน พยาบาลลงทะเบียนผู้ป่วย และบันทึกรายงานได้สะดวกรวดเร็ว

continue reading »