การสัมมนาหัวข้อ เทคโนโลยีชุดบอดี้สูท “เรเชล – นวัตกรรมสำหรับสังคมอายุยืนที่ช่วยในการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ”

การสัมมนาหัวข้อ เทคโนโลยีชุดบอดี้สูท “เรเชล – นวัตกรรมสำหรับสังคมอายุยืนที่ช่วยในการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ” (Motion-assist Bodysuit “Rachel – Active Wear for Independent Lifestyle”) ในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NAC2023) จากห้องประชุม Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

continue reading »