สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)

ผลงาน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) โดย คุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช.

continue reading »