พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน หุ่นยนต์สอนปัญญาประดิษฐ์ KidBright AIBot

สวทช. ออกแบบ KidBright AIBot ให้มีลักษณะเป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ สามารถประเมินเหตุการณ์รอบตัว จากกล้องดิจิทัลที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้า ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 3 กระบวนการ ตั้งแต่ การเก็บข้อมูล การสร้างโมเดล การใช้งานโมเดล ไปจนถึงการประยุกต์ใช้งาน

continue reading »