Science News – 2013/10/15

รายการ Science News ในตอนนี้จะนำทุกท่านไปพบกับงานวิจัยที่ศึกษาสาหร่ายสายพันธุ์หนึ่ง ที่สามารถลดมลภาวะจากโรงไฟฟ้า และสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ จากนั้นไปหาคำตอบว่าสัตว์ปีกเพศผู้ประมาณ 97% บนโลกใบนี้อวัยวะเพศหายไปไหน และปิดท้ายด้วยเรื่องราวของสเปรย์ที่ช่วยเพิ่มพลังหนุ่มให้กับคุณผู้ชายทั้งหลาย

continue reading »