Gunther Bath (“กันเธอ” สำหรับห้องน้ำ) Ambient Fall Detector นวัตกรรมตรวจจับและแจ้งเตือนการพลัดตกหกล้มแบบติดตั้งที่ผนังห้อง

วิดีโอนำเสนอผลงานนิทรรศการหัวข้อ “Gunther Bath (“กันเธอ” สำหรับห้องน้ำ) Ambient Fall Detector นวัตกรรมตรวจจับและแจ้งเตือนการพลัดตกหกล้มแบบติดตั้งที่ผนังห้อง” โดย ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการคำนวณ (EDC) เอ็มเทค สวทช. ที่นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NAC2023) ที่จัดขึ้นระหว่างที่ 28 – 31 มีนาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

continue reading »