Science News – 2013/10/29

รายการ Science News ในตอนนี้นำเสนองานวิจัยที่ช่วยระบุและแยกแยะเชื้อที่เป็นอันตราย ออกจากเชื้อที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ตามด้วยงานวิจัยสนใจคุณสมบัติเกี่ยวกับการแบ่งตัว และการงอกใหม่ของหนอนตัวแบนที่ชื่อ พลานาเรีย ปิดท้ายด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับฉลามที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Science Illustrated ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556

continue reading »