จาก “การค้นพบยาต้านมาลาเรีย P218” สู่ “โอกาสและความท้าทายในด้านการพัฒนายาในประเทศไทย

การสัมมนาเรื่อง จาก “การค้นพบยาต้านมาลาเรีย P218” สู่ “โอกาสและความท้าทายในด้านการพัฒนายาในประเทศไทย” (From “Discovery of Antimalarial P218” to “Opportunities and Challenges for Drug Development in Thailand”) วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม CC-305 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

continue reading »