พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน UNAI ระบบติดตามการเคลื่อนที่ภายในอาคาร

สวทช. พัฒนา “UNAI” แพลตฟอร์มระบบติดตามการเคลื่อนที่ภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูท ที่ผ่านการพัฒนาให้มีการค้นหาตำแหน่งได้รวดเร็วและแม่นยำด้วยเทคนิค AoA หรือ Angle of arrival โดยข้อมูลที่ได้จากการติดตามจะถูกส่งไปประมวลผลบนระบบคลาวด์แบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถนำข้อมูลการติดตามไปใช้งานต่อได้ทันที

continue reading »