การแถลงข่าว การจัดงาน APEC BCG Economy Thailand 2022:Tech to Biz

ถ่ายทอดสดการแถลงข่าว การจัดงาน APEC BCG Economy Thailand 2022:Tech to Biz วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30-11.20 น. ณ โถงชั้น 1 สวทช. อาคารโยธี ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

continue reading »