Science Guide ตอน สิงคโปร์ 1

รายการ Science Guide ในตอนนี้ เราจะพาไปท่องเที่ยว และเรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ใกล้ๆ ตัว กันที่ประเทศสิงคโปร์ โดยวันนี้จะพาไปชมความยิ่งใหญ่ ความงดงามของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของโรงแรม Marina Bay Sands จากนั้นจะพาไปชมเขื่อนอัจฉริยะที่ช่วยในการบริหารจัดการน้ำของประเทศสิงคโปร์

continue reading »