การสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาวัคซีนและชีวเภสัชภัณฑ์ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ไทย”

การสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาวัคซีนและชีวเภสัชภัณฑ์ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ไทย” ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 หรือ 17th NSTDA Annual Conference: NAC2022 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565

continue reading »