พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Handy Sense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ

นักวิจัย สวทช. พัฒนาระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ หรือ แฮนดี้ เซนส์ นำเทคโนโลยีเซนเซอร์ ร่วมกับอุปกรณ์ไอโอที สู่อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อม ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้งานง่าย ทนทาน ราคาถูก ตรวจวัดเกษตรได้อย่างแม่นยำ

continue reading »