Science News – 2012/09/03

รายการในตอนนี้ จะนำเรื่องราวความก้าวหน้า ในการถอดรหัสพันธุกรรมของมะเขือเทศมาเล่าสู่กันฟัง จากนั้นไปดูการวิจัยและพัฒนาเป็นแขนกล ที่สามารถหยิบจับสิ่งของได้หลายขนาด หลายรูปทรง ในรูปแบบแขนกลโดราเอม่อน ปิดท้ายด้วยการแนะนำเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากมายหลายแขนง

continue reading »