พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน STEM to Startup จากงาน Thailand IT Contest Festival 2016

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน STEM to Startup จากงาน Thailand IT Contest Festival 2016

continue reading »