พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการ iTAP-PUM

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน โครงการ iTAP-PUM

continue reading »