พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน jiva…ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากสมุนไพรไทย

ITAP สวทช. ส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วย บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด ในการพัฒนาเทคนิคการสกัดสมุนไพร และใช้เอ็นแคปซูลเลชั่นเทคโนโลยียกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมจีวา โดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยดูแลสุขภาพผมจีวา เป็นการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม กับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่

continue reading »