พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน รถเข็นสระผมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

นักวิจัย สวทช. ร่วมกับสถาบันประสาทวิทยา ออกแบบและพัฒนา KATHY รถเข็นสระผม อุปกรณ์ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถสระผมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่ลุกเดินไม่สะดวก หรือผู้ป่วยที่ต่อสายเครื่องมือช่วยทางการแพทย์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย และลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแก่ผู้ดูแล เช่น ปวดหลัง

continue reading »