พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge

สวทช. ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ แจ็กซ่า และหน่วยงานพันธมิตร ดำเนินการโครงการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge ค้นหาทีมชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม บังคับหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee ณ ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2563

continue reading »