พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ระบบ Thai School Lunch เพื่ออาหารกลางวันคุณภาพสำหรับนักเรียน

สวทช. ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบ ไทย สกูล ลั้นช์ เพื่อช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดสำรับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อช่วงวัยของนักเรียน สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายและวัตถุดิบล่วงหน้า โดยเปิดให้โรงเรียนทั่วประเทศเข้าใช้งาน เพื่อการจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียน

continue reading »