พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การประกวดแข่งขัน KidBright Hackathon 2019

สวทช. จัดการแข่งขัน “คิดไบร์ท แฮกคะทอน 2019 เอ็กซ์เทนชัน แอนด์ ปลั๊กอิน ดีเวลล็อปเมนต์ ดีไซน์ ภายใต้ธีม Smart Farm, Smart Home, Smart Factory และ Science Tools เปิดโอกาสให้กลุ่มคิดไบร์ทคอมมูนิตี้ และผู้สนใจทั่วไปได้พัฒนาต่อยอด ขยายความสามารถ เพื่อเชื่อมต่อกับ KidBright IDE

continue reading »