ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน ระบบตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ (Health Checkup Kiosk)

นักวิจัยเนคเทค สวทช. ได้ออกแบบและพัฒนา ตู้ตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ สำหรับบริการผู้ป่วยในการตรวจวัดค่าความดันโลหิต ชีพจร ส่วนสูงและน้ำหนัก ก่อนเข้าตรวจกับแพทย์ สามารถตรวจได้อย่างสะดวกด้วยตัวเอง เพราะมีคำแนะนำการใช้งานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน

continue reading »