พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เชื่อมวัสดุรวดเร็วและแม่นยำด้วย Laser joining

Laser joining เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมวัสดุที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีความแม่นยำสูง ช่วยลดค่าใช้จ่ายและขั้นตอนจากการเชื่อมวัสดุแบบเดิมๆ ด้วยประสิทธิภาพการเชื่อมของเลเซอร์ มีแนวโน้มนำมาใช้ในการเชื่อมประสานวัสดุ ที่มีสมบัติทางความร้อนแตกต่างกันได้

continue reading »