พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลด้วยไอที

ITAP สวทช. และผู้เชี่ยวชาญ คือ บริษัทอินเทลลิเจ็นซ์ ซิสเท็ม คอร์เปอร์เรชั่น จํากัด เข้าไปช่วยให้คำปรึกษาและทำโครงการ Nikorn Marine Tourism Online ERP ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานจอง และจัดการข้อมูลการจองในธุรกิจเดินเรือ และรับส่งผู้โดยสารทางทะเล และชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยวออนไลน์ ให้แก่บริษัทนิกร มารีน จำกัด

continue reading »