พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เทศกาล World Space Week 2019

สวทช. ร่วมกับสมาคมยุวชนอวกาศไทย และ อพวช. จัดกิจกรรมเสวนาเรื่องราวด้านอวกาศ และเกมกิจกรรมความรู้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง World Space Week ประจำปี 2019 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ณ ห้องประชุมกาลิเลโอ จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

continue reading »