การแพทย์ทางไกล คืออะไร มีประโยชน์กับเราอย่างไร สามารถหาคำตอบได้จากรายการ ศัพท์วิทย์กึ่งสำเร็จรูป ตอน การแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

 

Tags: , , , , ,