เยาวชนที่จะมีโอกาสเข้าร่วมในโครงการ “The Student Zero-gravity Flight Experiment Contest” มีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น โดยในวันนี้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะต้องนำโครงการวิจัยในสภาวะ ไร้น้ำหนักที่พวกเขาคิดค้นมานำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และจะได้ทราบกันว่าตัวแทนเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะมีใครบ้าง

 

Tags: , , , , , , , , , , ,