เมื่อปรับอุปกรณ์เพื่อถ่ายภาพอวกาศห้วงลึกมากๆ ของฮับเบิล ได้ภาพที่ลึก ไกลสุดเท่าที่เคยมีมา กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลของ NASA / ESA กับ กล้องโทรทรรศน์อวกาศสปิทเซอร์ของ NASA ได้ผนึกกำลังร่วมกัน ค้นพบกาแล็กซีที่เล็กที่สุด มีแสงสลัวมืดมัวที่สุด 9 แห่ง ที่อยู่ไกลแสนไกลกว่าที่เคยสังเกตได้ในเอกภพ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,