ในตอนนี้เราจะไปดูผลงานล่าสุดของกล้องฮับเบิลอย่างใกล้ชิด เป็นภาพกาแล็กซีรูปทรงรีขนาดยักษ์คือ NGC 1132 มีคำถามว่า ความพิเศษในกาแล็กซีที่ขุ่นมัวนี้คืออะไร เพราะมันไม่ชัดเจนจึงไม่น่าสนใจเลย แต่นักดาราศาสตร์ไม่ได้สนใจว่าที่เห็นตอนนี้เป็นอย่างไร เขาสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีต ดังนั้นเราจะมาสืบค้นอดีตเรื่องนี้จากรายละเอียดของภาพที่ได้ในปัจจุบัน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,