ผลจากอุบัติเหตุการรั่วไหลของน้ำมันปิโตรเลียม ทำให้เกิดคราบน้ำมันกระจายไปทั่วทั้งในทะเล และชายหาดในบริเวณเกาะที่ใกล้เคียง ซึ่งการกำจัดคราบน้ำมันนั้น มีทั้งวิธีการทางกายภาพ วิธีการทางเคมี และวิธีการทางชีวภาพ รายการนักวิทย์คิดให้ในตอนนี้ จะนำท่านไปรู้จักกับวิธีการกำจัดคราบน้ำมันด้วยกระบวนการทางชีววิทยา โดยการใช้จุลินทรีย์ที่มีความสามารถย่อยสลายคราบน้ำมันได้

กระบวนการกำจัดคราบน้ำมัน ด้วยกระบวนการทางชีวภาพทำอย่างไร และจุลินทรีย์สามารถย่อยสลายคราบน้ำมันได้จริงหรือไม่ อย่างไร หาคำตอบได้ในรายการ “นักวิทย์คิดให้”

 

Tags: , , , , , , , ,