เมื่อเราฟังเพลงที่ชื่นชอบ หูจะรับเสียงในช่วงคลื่นความถี่ที่กว้างมาก จากความถี่ต่ำหรือเสียงทุ้มไปจนถึงความถี่สูงหรือเสียงแหลม ถ้าหูของเรารับรู้ได้ในช่วงความถี่ที่จำกัดกว่านี้ เราก็จะไม่ได้ยินเสียงบางอย่างที่เกิดขึ้น เปรียบกับการเฝ้ามองท้องฟ้าของนักดาราศาสตร์ ตาของเรารับรู้ได้เฉพาะแสงในช่วงคลื่นแคบ ๆ เรียกว่าแสงที่ตาเห็น เราไม่สามารถรับรู้ช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น ๆ เลย

ทุกวันนี้ กล้องโทรทรรศน์แบบแสงจะมีกล้องถ่ายภาพรังสีอินฟราเรดติดตั้งอยู่ด้วย ทำให้เราเห็นกลุ่มฝุ่นก๊าซร้อนในจักรวาลตามที่เป็นจริง เพราะมันมีดาวฤกษ์เกิดใหม่อยู่ภายในนั้น ซึ่งกล้องแบบรับแสงไม่สามารถเห็นได้ เช่น ภาพแหล่งฟูมฟักดาวฤกษ์ตัวอ่อนในกลุ่มดาวโอไรออน จากกล้องแบบรับแสง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,