เครื่องมือดาราศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่มีคุณค่าสูงมาก คือ กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล ซึ่งไปปฏิบัติงานในอวกาศเกือบ 19 ปีแล้ว ทำให้เราได้เห็นเอกภพที่อยู่แสนไกล แต่ก็สังเกตดาวเคราะห์เพื่อนบ้านของเราได้ด้วย ตอนนี้เราจะไปดูผลงานของกล้องฮับเบิลในการสำรวจระบบสุริยะ โดยผลงานของกล้องฮับเบิลไม่ได้เป็นเพียงภาพที่สวยงามเท่านั้น แต่มีข้อมูลรายละเอียดของดาวเคราะห์ที่ชัดเจนมาก

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,