นักบินอวกาศไปซ่อมบำรุงกล้องฮับเบิลครั้งสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2009 นับเป็นครั้งที่ห้าแล้วโดยต้องออกไปเดินอวกาศเพื่อซ่อมแซมและปรับสมรรถนะอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานศึกษาทางวิทยาศาสตร์ต่อไปในช่วง 10 ปีข้างหน้า เราจะไปดูการซ่อมบำรุงกล้องฮับเบิลครั้งที่ห้า ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย มีภารกิจสองอย่างที่สำคัญ อย่างแรกคือ ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ 2 ชิ้น และอีกอย่างคือ ซ่อมแซมอุปกรณ์เดิมของกล้องฮับเบิล คือ กล้องสำรวจชั้นสูง ACS และกล้องถ่ายภาพสเปกตรัม (STIS spectrograph)

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,