มีภาพใหม่ของ NGC 2623 ที่ปรากฏในกลุ่มดาวปู (Cancer) ถ่ายโดยกล้องสำรวจชั้นสูงของฮับเบิลหรือ ACS ก่อนจะมีการซ่อมบำรุงครั้งล่าสุด NGC 2623 คือ สองกาแล็กซีรวมเป็นหนึ่ง ที่เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว วัตถุธาตุดั้งเดิมของกาแล็กซีทั้งสองทำให้เกิดรูปทรงที่แปลกประหลาดนี้ กาแล็กซีชนกันจะมีพลังเปลี่ยนแปลงวัตถุธาตุต่าง ๆ เพราะสสารและก๊าซที่สาดกระจายออกมาจากแต่ละกาแล็กซีจะเข้ามารวมกันมีส่วนยื่นขยายออกมาจากศูนย์กลางของ NGC 2623 คือ หางไทดัล 2 ด้านของดาวฤกษ์ที่กำลังเกิดใหม่ แสดงว่ามีการเข้ารวมกันแล้ว มีการถ่ายเทมวลสารและก๊าซระหว่างกันเพื่อก่อเกิดดาวฤกษ์ เห็นได้จากหางที่ยื่นออกมาทั้ง 2 ด้าน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,