เมื่อท้องฟ้ามองด้วยตาเปล่า ห่างออกไป 1,500 ปีแสงจากโลก คือเนบิวลาสว่างใหญ่ ในกลุ่มดาวนายพรานโอไรออน ซึ่งรู้จักกันมาตั้งแต่ยุคโบราณ เป้าหมายของกล้องฮับเบิล เพื่อศึกษาระบบของดาวฤกษ์ที่ค้นพบใหม่ 42 แห่ง ซึ่งกำลังก่อเกิดระบบที่มีดาวเคราะห์เหมือนกับระบบสุริยะของเราตรงบริเวณดาบที่อยู่ใต้เข็มขัดในกลุ่มดาวนายพรานโอไรออน คือ เนบิวลาสว่างใหญ่ในกลุ่มดาวนายพราน เนบิวลานี้ รู้จักกันดีว่าเป็นบริเวณที่มีดาวฤกษ์เกิดใหม่ เพราะเมฆของกลุ่มฝุ่นก๊าซที่หมุนวนเป็นสิ่งก่อเกิดชีวิตใหม่ของดาวฤกษ์ ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 นักดาราศาสตร์ค้นพบสิ่งที่เรียกว่า Proplyds ในเนบิวลานี้ โดยใช้กล้องฮับเบิล

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,