มีภาพที่น่าตื่นตาจากกล้องฮับเบิลของ NASA / ESA เป็นแหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ที่โดดเด่นในนั้นคือ N11 มีกลุ่มเมฆก๊าซหลายกลุ่มอยู่ร่วมกับกระจุกดาวฤกษ์ ซึ่งอยู่ในกาแล็กซีเพื่อนบ้านของเรา คือ เมฆแมกเจลแลนใหญ่ แหล่งกำเนิดดาวฤกษ์แห่งนี้มีปฏิกิริยารุนแรงที่สุดที่อยู่ใกล้เราในเอกภพ

 

Tags: , , , , , , , , , , ,