เมื่อกล้องฮับเบิลขึ้นสู่อวกาศในปี ค.ศ.1990 นักดาราศาสตร์ทุกคนรู้ว่าการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์กำลังจะเกิดขึ้น แต่ละเรื่องจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้มนุษย์สนใจ และเข้าใจเอกภพมากขึ้น แต่จะมีใครคาดคิดหรือไม่ว่า ภาพจากกล้องฮับเบิลยังนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้อีก

กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลของ NASA / ESA จะถ่ายภาพในระบบดิจิทัลที่มีคุณภาพสูง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ได้ถ่ายภาพสมาชิกในจักรวาลมากมาย มีตั้งแต่ดาวฤกษ์เกิดใหม่ไปจนถึงกาแล็กซีอายุมาก ภาพมหัศจรรย์จากอวกาศทั้งหมดนั้น ช่วยส่งเสริมให้กล้องฮับเบิลกลายเป็นดาราดังของโลกไปแล้ว เพราะทุกคนคิดว่า กล้องฮับเบิลคือความหมายหนึ่งของ “วิทยาศาสตร์” เป็นเพราะอะไร เราจะมาดูกัน

 

Tags: , , , , , , , , , , ,