รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน การพัฒนาพันธุ์ข้าว

 

Tags: , , , , , , , , , ,