กว่า 13 ปีของความร่วมมือระหว่างบริษัทเอด้าซอฟต์ จำกัด กับ สวทช. ทำให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทเอด้าซอฟต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างโอกาส ความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเอด้าซอฟต์ ให้พร้อมสู่การแข่งขันในตลาด AEC และตลาดโลกต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,