รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,