รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,