)

รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน นั่งรถสาธารณะอุ่นใจด้วย Traffy bSafe

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,