แหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ เป็นบริเวณที่น่าสนใจมากบนท้องฟ้า ในบริเวณนั้น บางทีจะเห็นปฏิกิริยาที่น่าตื่นตาของดวงดาว คือมี Jet หรือสสารที่ถูกขับดันพุ่งเป็นลำออกมาจากดาวฤกษ์ที่กำลังเกิดใหม่ และนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้กล้องฮับเบิล สังเกตการเปลี่ยนแปลงของ Jet เหล่านี้ เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลของ NASA / ESA ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดของ Jet พลังงานสูงที่ขับดันออกมาจากดาวฤกษ์อายุน้อย นักดาราศาสตร์ แพทริกค์ ฮาร์ทิแกน และทีมงาน ได้เก็บรวบรวมภาพความคมชัดสูงของฮับเบิลที่ถ่ายให้เห็น Jet แบบนี้ในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา แล้วมาทำเป็นภาพต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นว่า Jet มีวิวัฒนาการไปตลอดเวลาอย่างไร

 

Tags: , , , , , , , , , , ,