ตลอดเวลาที่อยู่ในวงโคจรรอบโลกกว่า 20 ปี กล้องฮับเบิลได้ค้นพบข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์มากมาย หลังจากนักบินอวกาศขึ้นสู่อวกาศในปี ค.ศ. 2009 เพื่อไปซ่อมบำรุงและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ๆ ทำให้กล้องฮับเบิลมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมมาก มีพัฒนาการสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งอาจย้อนกลับไปทำโครงการก้าวหน้าที่ทำไม่ได้และไม่มีข้อสรุปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โครงการเหล่านั้นจะช่วยไขปริศนาสำคัญ ๆ ทางดาราศาสตร์ในปัจจุบัน และเป็นฐานข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ใหม่ ๆ ต่อเนื่องไป

 

Tags: , , , , , , , , , , ,