การบรรยายพิเศษเรื่อง เก่งได้…ไร้ขีดจำกัด (PUSH THE LIMIT) วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 13:30-16:00 น. ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ เจ้าของผลงานหนังสือขายดีอันดับ 1 “PUSH THE LIMIT….เก่งได้ ไร้ขีดจำกัด” นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จะบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์จากชีวิตนักเรียนต่างจังหวัด ผ่านชีวิตนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ สู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับโลก และผู้จุดประกายการเป็นนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยแก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเด็กและเยาวชนล้วนมีศักยภาพในตนเอง หากจะดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาให้เป็น “คนดีที่เก่งและประสบความสำเร็จ” ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้อย่างไร


ตอนที่ 1/5


ตอนที่ 2/5


ตอนที่ 3/5


ตอนที่ 4/5


ตอนที่ 5/5

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,