การบรรยายในหัวข้อ “TRUE INNOVATION” โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง สวทช.


ตอนที่ 1/9


ตอนที่ 2/9


ตอนที่ 3/9


ตอนที่ 4/9


ตอนที่ 5/9


ตอนที่ 6/9


ตอนที่ 7/9


ตอนที่ 8/9


ตอนที่ 9/9

 

Tags: , , , , , , , , , ,