รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตอนที่ 2

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,