รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,