รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,